Acceptance

wanneer

visie

portfolio

contact

email

  Ik krijg van de klant het product als een ruwe vrucht aangeboden en werk eraan tot een mooie blanco eetbare vrucht is overgebleven,.. van stekelig en ruw naar bruikbaar.

Acceptance: Privacy

Acceptance respecteert en beschermt uw privacy.

Onze privacyverklaring is in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. De privacywetgeving is onderhevig aan veranderingen en we bevelen aan om onze privacyverklaring regelmatig te controleren. 

Op het gebruik van deze website, de download formulieren en alle verrichtingen die plaatsvinden met gebruikmaking van deze website is Nederlands recht van toepassing. In geval van geschil is uitsluitend de rechter te Amsterdam bevoegd.

Disclaimer

Acceptance of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiŽren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Acceptance of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Online communicatie

Berichten die u per e-mail naar Acceptance stuurt, kunnen onveilig zijn. Acceptance raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Acceptance te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Acceptance te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

© 2009 Acceptance - alle rechten voorbehouden 
        www.pro6.nl
                        copyright '09 acceptance : privacy : email  
Bezoek de vormgevers!