Acceptance

wanneer

visie

portfolio

contact

email

  Mangosteen

Visie over software

Software moet effectief zijn. Dat is software:

 * Waarmee eenvoudig is te werken;
 * Die doet wat het moet doen;
 * Waarbij geen overbodige handelingen nodig zijn;
 * Die uitgebreid kan worden.

Helaas is de praktijk vaak anders.

Minder dan de helft van alle ICT-projecten is succesvol. Veel heeft te maken met communicatie, maar ook het terugbrengen van problemen naar oplosbare vraagstukken.

Fact!

Gemiddeld 48 procent van alle ICT-projecten is volledig succesvol. Zo blijkt uit de Ernst & Young ICT Barometer van juni 2007. Van de overige 52 procent faalt 4 procent volkomen en 48 procent gedeeltelijk. 
        www.pro6.nl
                        copyright '09 acceptance : privacy : email  
Bezoek de vormgevers!